Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Men du og jeg da?"