Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Siden vendes ogsaa Stengerdes Hu mod Norge, og hun og Thorvald tage afsted.