Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

Saa vilde han gaaet bort med hende; men Stengerde tog til at raabe om Hjelp, og der kom Folk til og skilte dem ad.