Jacobsen, J. P. Uddrag fra KORMAK OG STENGERDE

"Er det efter dit Sind, Stengerde?" spurgte Kormak.