Jacobsen, J. P. Uddrag fra TO VERDENER. EN SKITSE

"Ingenting! men hvorfor skal Phønicierne altid forbigaas!"