Jacobsen, J. P. Uddrag fra PESTEN I BERGAMO

Folk blev ganske underlig tilmode over disse Fremmede.