Jacobsen, J. P. Uddrag fra BRUDSTYKKE AF EN FORTÆLLING (2)

Saadan var Severin allerede for et Par Aar siden bleven ført ind i Literaturen.