Jacobsen, J. P. Samlede Værker I Udg. paa Grundlag af Digterens efterladte Papirer af Morten Borup

INDHOLD

Plan for Udgaven ................ VII-IX

Indledning til Fru Marie Grubbe... XI-XXXVII

Fru Marie Grubbe (1876).......... 1-332

Tekstkritik...................... 335-336

Haandskriftbeskrivelse............ 337-348

Kommentarer................... 349-392