Ingemann, B. S. Historiske Romaner : I. Valdemar Seier