Ingemann, B. S. Uddrag fra Carl den femtes Gang i Liigkisten