Ingemann, B. S. Uddrag fra Valdemar Seier

Her tog han sin Krønike i Haanden og betragtede endnu engang med Deeltagelse og Kjærlighed dette sit Livs kjære og vigtige Værk, 19 medens han betænkte sig paa hvorledes han vilde sige Erkebispen, at Skriftet var tilegnet ham.