Ingemann, B. S. Uddrag fra Valdemar Seier

Rhadegast: vendisk krigs- og solgud. - Dromer: krigsskibe (egl. fra Middelhavet). - Knorer: egl. handelsskibe; af Ingemann opfattet som mindre krigsskibe.