Ingemann, B. S. Uddrag fra Valdemar Seier

Tak have...: som de følgende strofer citat fra ANR nr. 72, Kong Valdemars Fængsel (DgF nr.141). - huld: tro, hengiven. - Linde: kvindebælte.