Fjorten eventyr og fortællinger

Pulcinellen

206.2

* Navona > Navona

206.3

fn.* Fjellebod- > Fjællebod-

207,5

* Tre Fjerdedelen > Tre-Fjerdedelen

207,8

*see> see,

207,21

* St. Carlo-Theatret > St. Carlo-Theatret 208,13fn.* han!«, > han!« -

211,1

fn.* Herrer. > Herrer. -

212,7

* maaskee > maaske

212,11

* veed, den > veed. Den

213,2

* Der > der

213,19

* phantastisk > fantastisk

213,8

fn.* Macaroni > Maccaroni

213,7

fn.* saamæn > saamænd

213,2

fn.*Du > du

213,2

o.fl.st.*Du >du

214,1

o.fl.st.* Dig > dig

214,13

* Djævleskikkelse, > Djævleskikkelse

214,7

fn.* sand > sandt