Fjorten eventyr og fortællinger

Litteraturliste

Erik Thygesen: »»Litteraturens Rige er en aandelig Fristat«« i Jørgen Dines Johansen (red): Analyser af Dansk Kortprosa I, 1971. - En bevidst ahistorisk, psykoanalytisk inspireret fortolkning af Sphinxen, der især interesserer sig for sammenstødet mellem det realistiske og det eventyrlige og for kønsrollerne.

Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger, Aalborg 1986. - En gennemgang af moderne teorier om den fantastiske fortælling og analyser af en række danske eksempler på genren, hvoraf Ingemanns er de ældste behandlede. En række af nærværende udvalgs fortællinger bliver gennemgået med fremhævelse af deres fantastiske træk, og litteraturhistoriens forbigåelse af denne del af Ingemanns produktion forklares som en konsekvens af det traditionelle billede af den danske guldalder.

Ivy York Möller-Christensen: »Bernhard Severin Ingemann og eventyrgenren« i Nordica bind 3, Odense 1986. - Artiklen genfindes ganske lidt omarbejdet og udvidet i

samme: Den danske eventyrtradition 1800-1870, Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures 15, Odense 1988. - En genrehistorisk undersøgelse af, hvordan det romantiske eventyr, der skaber en altomfattende, harmonisk syntese, udvikler sig til splittelses- eller virkelighedseventyret (den fantastiske fortælling), der rummer disharmoni og opløsning af verdens- og menneskebilledet. Den udviklingslinie, der tegnes, forekommer dog ikke helt troværdig, idet to af de fire analyserede Ingemanntekster er forkert dateret (Sphinxen (1820) sættes til 1816 og fatalt - Krønike om Hr. Helias og Jomfru Beatricia (1816) til 1845).

Erik Lunding: »Biedermeier og romantismen« i Kritik bind 7, 1968. - Den grundlæggende fremstilling af begrebet biedermeier i den danske litteratur. Artiklen påviser, at forrige århundredes danske litteratur før Brandes var domineret af biedermeiers karakteristiske træk: harmonisering, afdæmpning, mådehold, dyrkelsen af hjemmet, af den stille lykke og af Danmark, fremhævet ved den bevidste fortielse af det dæmoniske i den enkelte og i samfundet.