Fjorten eventyr og fortællinger

Det høie Spil

7

reiser ... paa din Konst: rejser for at videreuddanne dig og leve af din kunst. - Tokaier: ungarsk vin.

8

artigt: morsomt. - Prakkere: tiggere, fattigfolk.

9

Lapperie: ragelse. - (Guld)børs: pengepung.

10

tvende: to. -forspilt: spillet bort. - stadig: stabil. - Forord volder ingen Trætte: Forhåndsaftale giver ikke anledning til uenighed, tværtimod.

11

galloneret: iført tjenerdragt med besætninger.

12

fort: af sted. - knibe: spare.

13

Frokost: morgenmad. - lod Fiolen ... sørge: bekymrede sig ikke om fremtiden. - Skofte: groft, hårdt brød.

14

Dulcineer: elskede kvinder, opr. Don Quixotes elskede i Cervantes' roman, udgivet 1605-15.

15

lumpe: behandle foragteligt.

16

Velskland: Italien.

17

Johannitterridder: medlem af den gejstlige ridderorden Johannitternes højeste klasse, der aflagde løfte om seksuel afholdenhed. - Belsebub: nytestamentlig betegnelse for de onde ånders fyrste, bl.a. Mattæus 10,25. -Holger Danske: Den danske nationalhelt stammer opr. fra en række middelalderlige franske heltedigte, der dannede grundlag for en prosaroman. I Danmark kendtes han siden senmiddelalderen fra folkevisen om Holger Danske og Burmand. I 1534 udgav Chr. Pedersen Kong Olger Danskis Krønicke, der siden udkom utallige gange og oplevede en umådelig popularitet. Denne folkebog er grundlaget for Ingemanns Holger Danske fra 1837. -færdig: nær ved.

18

Stente: overgang over et gærde.

21

konstigt: underligt.

22

Skranken: turneringspladsen.

23

med Tugt: med forlov.

25

noksom: tilstrækkeligt. - overtydede: overbeviste. -graahærdede: gråhårede.

26

aagre... Pund:jf. Lukas 19,11-27.

27

Mestermanden: bødlen.

28

allerhelst: især.

29

eders Ord i Æren: udmærket.

30

Delinkventen: forbryderen, der skal straffes, spec. henrettes.

31

Terne: tjenestepige. - idelige: vedvarende.

32

Avalun: i den keltiske tradition evighedsøen, hvor heltene lever lykkeligt hos smukke feer, bl.a. Morgana; Avalun knyttedes tidligt til Holger Danske, der fortælles i orienten at have naet Avalun, hvor alle sorger 250 glemmes og tiden går i stå. Avalun kan vise sig hvor som helst. - Melior: alm. fenavn i middelalderens franske ridderdigtning, forekommer også i de danske folkebøger.

33

prud: herlig.

34

Frispads: ret til at spøge dristigt.

35

Koglerier: hekserier, blændværk.

37

forekomme: opfylde på forhand. - Tavlebord: bord til terningspil.

38

alt: allerede, -jo: ikke. - (Troldoms)ziffre: tegn.

39

din Gjeld: gælden til dig. - den Steen ...: Iflg. folketroen kaster St. Peder hvert år den 22/2 en varm sten i vandet, for at det kan blive tøvejr. Formentlig er det denne forestilling, Ingemann har digtet videre på. - Fimbul: Ordet indgår i oldislandske ord, hvor det har forstærkende betydning, kendtest i Fimbulvinter om den lange, hårde vintertid, der iflg. den nordiske mytologi går forud for verdens undergang. - Forborgne: skjulte, okkulte, -forklaret: forvandlet til noget overjordisk.

40

paadet: for at. - Ancona: by og provins i det østlige Mellemitalien, især kendt for valfartsstedet Jomfru Marias hus i Loreto, iflg. legenden Jesu barndomshjem, som af engle bragtes fra Nazareth til Loreto i 1295.

41

St. Peders Stol: pavestolen. - de Viises Steen: iflg. alkymisterne midlet til at opna den dybeste indsigt i naturens hemmeligheder. - Viislinge: vismænd i egen indbildning. - infernalske: djævelske.