Uddrag fra Fjorten eventyr og fortællinger

Johannitterridder: medlem af den gejstlige ridderorden Johannitternes højeste klasse, der aflagde løfte om seksuel afholdenhed. - Belsebub: nytestamentlig betegnelse for de onde ånders fyrste, bl.a. Mattæus 10,25. -Holger Danske: Den danske nationalhelt stammer opr. fra en række middelalderlige franske heltedigte, der dannede grundlag for en prosaroman. I Danmark kendtes han siden senmiddelalderen fra folkevisen om Holger Danske og Burmand. I 1534 udgav Chr. Pedersen Kong Olger Danskis Krønicke, der siden udkom utallige gange og oplevede en umådelig popularitet. Denne folkebog er grundlaget for Ingemanns Holger Danske fra 1837. -færdig: nær ved.