Fjorten eventyr og fortællinger

Sphinxen

42

Sphinxen: det kvindelige fabeldyr med menneskehoved og dyrekrop, der iflg. den græske mytologi holdt til ved Theben og dræbte de vejfarende, der ikke kunne løse den gåde, sfinksen stillede dem; da Ødipus løste gåden, styrtede sfinksen sig i afgrunden og døde. Betegnelsen sfinks anvendes siden oldtiden om de ægyptiske figurer, der forestiller en liggende løvekrop med menneskehoved. - Callot: fransk maler og raderer, 1592-1635, især kendt for sine barokt-humoristiske folkelivsskildringer og sine billeder af krigens rædsler. - Hojfmann(ske): E.T.A. Hoffmann, tysk romantisk forfatter, 1776-1822. I 1814-15 udgav han Fantasiestücke in Callot's Manier. - Spitsborger(stokke): indskrænket, snæversynet borger. - gammeltydsk Kofte: klædedragt, der efterlignede det 16. årh.'s tyske tøj, og som opstod i forbindelse med middelalderbegejstringen fra ca. 1780 og frem. - Groschen: tysk mønt indtil 1875. - allamodiske: moderne.

43

Handsel: lykkevarslende penge fra dagens første kunde. - Træbul: træstamme. - selvanden: i selskab med en anden.

44

guldvirket: guldbroderet.

46

Mærkværdige: bemærkelsesværdige. - som Adam ...: jf 1. Mosebog 3,23f - visse sælsomme Billeder...: Den følgende beskrivelse minder meget om 251 Hoffmanns karakteristik af Callots kunst i den første tekst i Fantasiestücke: Jaques Callot. - huldsaligt: meget venligt.

47

glimrende: skinnende. - der goldene Topf: første fortælling i tredje bind af Fantasiestücke; herfra har Ingemann lånt flere af motiverne i Sphinxen. -Studenten Anselmus: hovedpersonen i Der goldenc Topf - prostituert: gjort latterlig. - indlade: give adgang. - Eventyret om den skjønne Melusina: den middelalderlige fortælling om den forheksede Melusina, hvis underkrop hver lørdag aften forvandledes til en slanges. Fortællingen udkom første gang på dansk 1613 og genoptryktes jævnligt til 1877. -Maaneskinslampes: svagt lysende natlampes.

48

betog: fratog.

49

teer: opfører. -fort: videre. - Forbud: forvarsel. - daarlige: tåbelige.

50

Phaetonner: (fr.) lette firhjulede vogne. - Vienervogne: den fornemste type kalechevogne.

51

ab esse...: (lat.) Det er gyldigt at slutte fra en tings virkelighed til dens mulighed; logisk grundregel af uvis oprindelse. - noksom: tilstrækkeligt. - hvor: hvordan. - Kaprioler: (fr.) spring med strakte bagben og stærkt bøjede forben.

52

vælige: livlige. - Cypria: (lat.) den cypriotiske, tilnavn til kærlighedsgudinden Venus/Afrodite, der iflg. myten førtes til Cypern efter sin fødsel fra havets skum.

53

Skalmeier: træblæseinstrumenter. - Romeos Scene...: den scene af Shakespeares Romeo and Juliet (ca. 1595), hvor Romeo finder sin tilsyneladende døde elskede og begår selvmord.

55

lucida intervalla: (lat.) lyse mellemrum, forbigående bedring. - Tant: vrøvl. - Hjeroglypher: (gr.) de ægyptiske skrifttegn, som endnu ikke var tydet, da Sphinxen udkom; først i 1822 fremlagde Champollion sine banebrydende tolkninger.

57

Casus: (lat.) begivenhed. - Excellence: titel for personer af høj rang. - Høihed: titel for personer af fyrstelig rang. - naturlige: uægteskabelige.

58

Pygmaleon: iflg. sagnet en konge, der forelskede sig i et elfenbensbillede af en ung kvinde, han selv havde skabt; på hans bøn gav Afrodite billedet liv, så han kunne gifte sig med hende (Ovids Metamorfoser X, 243-97). - Elias: den gammeltestamentlige profet, der for til himmels i en ildvogn (2. Kongebog 2,1-11).

59

Kabinet(sordre): regering. - Ophævelser: foranstaltninger. - Kronpretendent: person, der gør krav på kronen. - Skaadet: skodden.

62

Machbeth: Shakespeares skuespil, sandsynligvis fra 1606. - Candidatus Philosophiæ: (lat.) titel på den, der havde bestaet examen philosophicum, den første prøve ved universitetet.

66

fripostig: næsvis.

68

Allegorie: (gr.) udførlig symbolsk fremstilling. - Melpomene: iflg. den græske mytologi musen for tragisk digtning, oftest afbildet med en tragisk maske. - Gratier: (lat.) iflg. den græske mytologi gudinder, der sammen med muserne glæder guderne ved deres dans.

252

69

forholde: nægte. - Gak: gå (bydemåde). - Attraa: begær. - som Machbeth ...: I indledningen til Shakespeares Macbeth møder titelpersonen på en hede tre heksesøstre, der spår ham, at han skal blive konge. Derved vækkes hans magtbegær.

70

skuffe: føre bag lyset. -gesvindt: hurtig.

72

(Guld)karm: vogn.