Fjorten eventyr og fortællinger

Moster Maria

73

Manden med det blaa Skjæg: Eventyret om ridder Blåskæg, der dræbte sine koner, undtagen den sidste, som opdagede hans forbrydelser, indgår bl.a. i Perraults berømte eventyrsamling Les Contes de ma mè232re l'Oye, 1697. - Gitte: Ingemanns mor, Birgitte Swane, iflg. hans Levnetsbog I, 1862 s. 27. - Moster Maria: Hendes historie meddeles a.a. I s. 27-30. -Hans: Ingemanns morbror, hvis hjem beskrives a.a. II s. 57f. - tør: må. -Scheherezade: fortælleren i den persisk-arabiske eventyrsamling Tusind og en nat. - rare: mærkelige, interessante.

74

Søster: Ingemanns mormor, Johanne Marie Harboe, jf. Levnetsbog I s. 13 og 21-27. - Capitainen: Ingemanns morfar, skibskaptajn Lars Hansen Swane, jf. a.a. s. 13.

75

temmeligt: ret stort. - den store ulykkelige Røver...: muligvis Rinaldo Rinaldini i C.A. Vulpius' meget populære roman af samme navn (1797-99), hvor det berettes, at Rinaldo forstødes af sin senere kone, da han åbenbarer sin identitet; Rinaldo skildres gennemgående som en splittet person, der lider ved den profession, han dog ikke kan løsrive sig fra.

76

sortsmudset: sortladen p.gr.a. skægvækst (ikke nedsættende). - Curator: person, der af det offentlige var udpeget til at forvalte en umyndigs formue. -forekommende: elskværdig. - artige: dannede, fine. - Stokværk: etage. - Stranden: i København strækningen langs kanalen fra Stormbroen til Holmens Bro. - Forbindtligt: venligt.

77

lide: stole. - Myndling: den umyndige, hvis interesser varetages af formynderen. - Krøllepapiir: papir, der bruges til papillotter.

78

Priis: den portion snustobak, man holder mellem fingrene. - opvarte: beværte, traktere. - Collegium: ministerium. - Pathetisk: følelsesfuldt. - Poeter og gale Mennesker: Sammenstillingen er traditionel, jf.f.eks. Platon Phaidros 245 A.

79

Commission: pålæg om at handle på en andens vegne. - anbefale mig: tage afsked..

84

betaget: frataget. - Demant(ring): diamant.

85

oppebie: afvente. - overtydet: overbevist. - Borgen: sikkerhed.

86

Atlasle(es-Kjole): glinsende stof, især silke. - Kongebrev: bevilling til at indgå ægteskab i hjemmet og uden forudgaende lysning. - tækkeligst: nydeligst, behageligst. - bivaane: overvære.

253

87

spørges: blive kendt. - Øretuderiet: bagvaskelsen. - braser op: manøvrerer, så at vinden kommer forind på sejlene og derved standser farten. - Takkelasen: rigningen. - Dravat: hvirvelstorm.

89

Tycho Brahes Dag: en af de 32 årlige ulykkesdage, som Tycho Brahe skulle have beregnet.

92

Anstød: anfald. - rasende: vanvittig. - artigt: fornemt. - Werther: Goethes Die Leiden des jungen Werthers, 1774. - Sigvarth: den sentimentale roman Siegwart, eine Klostergeschichte, 1776 og 1777, af J.M. Miller (1750-1814).