Fjorten eventyr og fortællinger

Det forbandede Huus

96

Adresse-Avisen: Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, der udkom fra 1749 og især indeholdt annoncestof - bringe Noget ud af: drive det til noget, tjene på.

97

Vartov: institution for fattige gamle i Farvergade i København. - Bodmerie: lån mod ret til en del af et skib og dets ladning, hvis skibet når godt frem. - Daarlighed: tåbelighed. - Artighed: høflighed.

98

de Druknedes Dødningehuus: det hus, hvor de lig, der var fundet i havnen eller Kalveboderne, blev henlagt til identificering. - styrtet sig i Stranden: druknet sig. - Kalleboe Strand: sundet mellem København og Amager.

99

Boskab: indbo. - Dragkisten: kommoden.

100

Vindovnen: kakkelovn, hvor ilden får næring ved trækken fra stuen. - forekommende: elskværdig.

101

udrydde: tømme. - honette: (fr.) ordentlige. - konstige: kunstfærdige. - Fjælen: brættet.

102

Søg og du skal finde: efter Mattæus 7,7. -fattedes: fejlede.

103

Sorg: bekymring. - bank og dig skal oplades: efter Mattæus 7,7. - dig skal oplades: der skal lukkes op for dig. - sørgede for: bekymrede sig for.

105

Slutteriet: gældsfængslet.

106

Hjelp os ...: vægterverset til kl. l, hvis sidste del straks følger; tidsangivelsen (linie 5) er udeladt. Vægterversene tryktes første gang i 1686. -Evangelium: (gr.-lat.) egl. glædeligt budskab.

107

Lønskabet: det skjulte skab. - saa er Herren ... Ende: efter Mattæus 28,20. -Vel er der en Tid... Ulykke: efter Prædikerens Bog 8,9. - men et Menneske ... Dag: efter Prædikerens Bog 8,8.

109

ajhamret: hamret færdig.

111

husvalede: opmuntrede. - Forjættelser: løfter. -forsagede: mistede modet.