Fjorten eventyr og fortællinger

Varulven

113

kaster... op: slår op. - Ordbogen: Christian Molbech: Dansk Ordbog, 1833, hvorfra det følgende er citeret. - N.S.: nedersaksisk, dvs. plattysk. - Laudab. p. c.: forkortelse for laudabilis præ ceteris (lat.), rosværdig frem for 254 andre, dvs. første karakter med udmærkelse. - Examen philosophicum: (lat.) den første prøve ved universitetet. - Almuesagnet: Oplysningerne stemmer med fremstillingen iJ.M. Thiele: Danske Folkesagn I, 1818 s. 133f.

114

Skoveensomheds-: modebegreb i romantikken, fra L. Tiecks Der blonde Eckbert, 1796, oversat af Oehlenschlager i Eventyr af forskiellige Digtere, 1816. - Folkeballader: folkeviser. - Ellepiger: De fortryllende elverpiger, der vil lokke især unge mænd i fordærv, optræder i flere folkeviser, feks. Elvehøj, Elveskud (Danmarksgamle Folkeviser, v. Sv. Grundtvig, Axel Olrik m.fl. nr. 46, 47). -forlovet i 8 Aar: Langvarige forlovelser var almindelige i borgerskabet, jf J.L. Heibergs kritik af forholdet i vaudevillen De Uadskillelige, 1827.

115

Bras: bratsch. - Nebukadneser: konge af Babylon, ca. 600 f.Kr. Iflg. Daniels Bog 4 skulle han have levet en tid udstødt af menneskenes samfund som et vildt dyr. - Kipper: knejper, bordeller.

116

sædelig: moralsk. - naturalistiske: udtryk for den opfattelse, at der ikke findes noget højere princip end naturen; den kristne tro på åbenbaringen i gudmennesket Jesus Kristus må således forkastes og Jesus opfattes som historiens største menneske. - assimilere sig: smelte sammen med. - stoiske: rolige (egl. i overensstemmelse med den antikke filosofi stoicismen).

119

Vampyrer: gengangere, der suger blodet af mennesker og dyr. - efterhænge: hengive sig til.

120

mærkelig: mærkbart. - Kobler: person, der formidler kontakt til prostituerede.

121

Atlas: iflg. den græske mytologi den kæmpe, der bærer himlen, ofte i form af et bjerg; byrden tvinger ham i knæ. - Pleiademes: Atlas' døtre, der af sorg over deres faders byrdefulde skæbne blev forvandlet til stjerner.

122

Skuffelse: bedrageri, illusion. - Phantom: fantasibillede.

123

friste: udholde. - med aftrukken Laas: afskudt. - Rendekugle: lille kugle.

124

Ziffre: hemmelige tegn. - Hobo: obo, træblæseinstrument.