Fjorten eventyr og fortællinger

Selv-Citationen

128

Selv-Citationen: åndemaningen. J.M. Thiele meddeler, at han i 1816 fremmanede sig selv under mystiske omstændigheder, der har mange lighedspunkter med Ingemanns fortælling (Af mit Livs Aarbøger. 1795-1826, 1873 s. 109-113). - de Hofmanske Fantasier: den tyske romantiker E.T.A. Hoffmann (1776-1822) udgav i 1814-15 Fantasiestücke255in Callot's Manier; dobbeltgængere, møder med ander og lignende fænomener forekommer hyppigt i disse forestillinger. - (Selv)magnetisme: fremgangsmåde, hvorved en persons dyriske magnetisme, dvs. modtagelighed for og forbundethed med himmellegemerne og omgivende væsener, overføres til en anden, der hypnotiseres; selvmagnetisme må da nærmest besta i at bringe sig i en tilstand, hvor mån er åben over for normalt skjulte kræfter i selvet. - den animalske Magnetisme(s): betegnelse opfundet af lægen F.A. Mesmer (1734-1815) for den gensidige indvirkning mellem himmellegemer, Jorden, dyr og mennesker, som minder om magnetismen.

129

Walchendorphs Collegium: studenterkollegium i St. Peders Stræde i København, grundlagt 1588; Ingemann var alumne her 1811-16.

130

Materie: emne. - philistrøst: småborgerligt, andløst. - Vægteren ...: Det offentlige vægterkorps i København fungerede indtil 1862; en af dets opgaver var at udråbe hvert timeslag ved at synge vægterversene. - Vægtersangen: Første halvdel af vægter verset til kl. 12 lyder: »Det var om Midnats Tide/ Vor Frelser han blev født,/ Til Trøst al Verden vide,/ Som ellers var forødt.« Vægterversene kendes siden 1686. - Nørreport: Byens porte låstes ved midnat; først 1821 åbnedes Nørreport for nattrafik mod gebyr. Nørreport blev revet ned i 1856 i forbindelse med sløjfningen af voldene. - Assistentskirkegaarden: den kirkegård, der 1760 anlagdes på Nørrebro uden for volden.

132

Reminiscents: erindring.