Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Nej gu er det ikke nej, for det kan mine Tøse gjøre ligesaa godt.