Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Hør, bi nu lidt, og lad os faa en Sopken til.