Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Hør du! lad os faa to og en halv, to rigtig krabate Skandinaver!