Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT
ud af Døren.

Men lad mig faa det lidt snart!