Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

FØRSTE.

Det er en flink lille Fyr, der somme Tider kommer her op. - Naa god Dag, Hr. Student! kom og sæt Dem her hos os!