Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT
sætter sig.

Tak! naa hvorledes morer De Dem saa i skandinavisk Selskab?