Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT
springer op.

Naa for Pokker! vil De nu være ordentlige! er det en Maner for dannede Mennesker?