Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Ja han gjorde saamænd.