Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Det forekommer mig, at Løjtnanten før sagde, at det var en Sommermorgen.