Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KOR.

Nu saa kom, tag fat
paa en frisk Debat!
33 nu er vor Generalforsamling sat.
Kom med Raad, min Bro'r,
for vor Kasses Flor!
den bliver altfor stor.
Mønten os trykker -
Naa lad gaa!
saa maa i Stykker
vi den slaa.
Nu saa kom! tag fat
paa en frisk Debat!
Forsamlingen er sat.