Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

BASALT.

Aa nej, vist ikke.