Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLEMME.

Jeg vil dog for en Sikkerheds Skyld sætte Kasketten paa. - Hør, tjen mig saa bare i ikke at drikke Punsch. Vil I risikere eders Maver, saa kommer det jo ikke mig ved, men jeg maa fra mit Standpunkt aldeles raade fra det. Jeg har ikke drukket Punsch siden sidste otte og tyvende Maj, da lod jeg mig forlokke til at drikke to smaa Glas, men - jeg forsikrer jer - min Mave har været rent rebelsk siden den Tid. Stiller sig foran Spejlet og ser paa sin Tunge. Det er jo dog ogsaa bedre at faa noget nyt.