Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLEMME.

Hør, sæt saa under Afstemning, om vi skal have Punsch eller ikke.