Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

BASALT.

Nej Tak! Er der nogen, der vil udtale sig om det sidste Forslag?