Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER
haanlig.

Aa Hr. Klemme saa nok helst, at vi sad med en Sut i Munden eller i det højeste fyldte vore Glas med Havresuppe eller Øllebrød.