Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLEMME.

Det er galt - det er umoralsk for et Menneske, der har sin Sundhed kjær. Og Sundheden det er Livet, og saalænge man lever, er det dog især Livet det kommer an paa.