Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER
utaalmodig.

Det forundrer mig i højeste 37 Grad, at Dirigenten saa rolig taaler Hr. Klemmes utidige Snaksomhed. Han gaar jo aldeles udenfor Sagen.