Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER.

Ja jeg vil. Staar op paa en Stol. Danske Studenter!