Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Se god Dag! Hvad er her paa Færde?