Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER.

Maa jeg bede Dem være stille! Det er mig, der har Ordet, og Dirigenten passer sin Post meget slet.