Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER
arrig.

Maa jeg tale? Danske Studenter! naar jeg taler om Gjæringen i Tiden, da sigter jeg ikke til Kunster og Narrestreger, ikke til Blade og Bøger; alt det bryder jeg mig ikke om, og det gjør Tiden ikke heller. Tiden har kun een Interesse - det er Politik, den har kun eet Løsen - det er Frihed. Mine Brødre! I have talt om at sende vore Penge til Sverrig eller til Jylland; - det stemmer jeg imod. Om der er brændt en Snes Svenskere, eller druknet et Dusin Jyder - det kommer ikke Tiden, ikke Historien ved; men vi skulle arbejde for Friheden og for Verdenshistorien.