Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

BASALT.

Fjorten Rigsdaler og to Skilling.