Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER
arrig.

Aa De kan gjerne lade de to Skilling blive borte.