Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

HUTTER.

Behøver jeg at gjentage, at jeg kun tilsigter en Demonstration! Det er aldeles ligegyldigt, om de saa ikke faar en Skilling.