Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Aa, det kommer Maverne nok ud af - de har Øvelsen.