Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

KLINT.

Rambus! Aa Gud hjælpe mig. - Ja men 41 hør, du kan jo altid gaa til din Onkel en anden Gang. Kom nu med!