Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

BASALT.

Nej, jeg har lovet det ganske bestemt.