Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

BASALT.

Jeg vil lidt ned paa Læsestuen.